WAQAR MALIK

Advokat
E-post: wm@matrix-advokater.no
Tlf: 938 57 595

Waqar har master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har også, gjennom Fulbright, hatt studieopphold ved Bentley University i USA. Han har videre, gjennom Røde Kors, vært vitnestøtte ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Waqar har bred prosedyreerfaring og har vært forsvarer i noen av norgeshistoriens mest komplekse og omfattende straffesaker. Han følger klientene tett opp ved alle trinn i en straffesak, herunder ved avhør, etterforskning, varetektsfengsling, hovedforhandling og ankeforhandling. Waqar arbeider med alle typer straffesaker, herunder saker som gjelder drap, ran, vold, narkotika og økokrim. Videre påtar Waqar seg oppdrag også innenfor barnevernssaker, utlendingssaker og saker vedrørende fast eiendom.

Waqar bistår klienter over hele Norge og påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat. Han behersker urdu, punjabi, hindi og engelsk.

Artikler av Waqar Malik