Frode Berg-saken (2017-2020)

Den 5. desember 2017 ble den tidligere grenseinspektøren Frode Berg arrestert av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva anklaget for spionasje. Den russiske spionasjebestemmelsen har en strafferamme fra 10-20 års fengsel. Berg innrømmet å ha vært på oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men sier han føler seg ført bak lyset av sine norske oppdragsgivere.

Etter en rettssak i Moskva i april 2019 ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje til fordel for Norge. Etter dette pågikk det intenst arbeid for å få Berg hjem til Norge. Dette lyktes til slutt gjennom en trekant-utveksling av spiondømte mellom Russland, Litauen og Norge 15. november 2019. Saken er fortsatt (2020) mye omtalt i media.

Saken har fått omfattende medieomtale både i Norge og Russland.