Skip to main content

Frode Berg-saken (2017-2022): Et norsk spioneventyr

Frode Berg-saken (2017-2022): Et norsk spioneventyr

Den 5. desember 2017 ble den tidligere grenseinspektøren Frode Berg arrestert av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva anklaget for spionasje. Den russiske spionasjebestemmelsen har en strafferamme fra 10-20 års fengsel. Berg innrømmet å ha vært på oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men sier han føler seg ført bak lyset av sine norske oppdragsgivere.

Den russiske advokaten Ilija Novikov var Frodes advokat i Moskva og en solid samarbeidspartner og støttespiller gjennom hele saken. Han er i stor grad å takke for at det gikk så bra som det gjorde. Foto: Berit Roald / NTB

Etter en rettssak i Moskva i april 2019 ble han dømt til 14 års fengsel for spionasje til fordel for Norge. Etter dette pågikk det intenst arbeid for å få Berg hjem til Norge. Dette lyktes til slutt gjennom en trekant-utveksling av spiondømte mellom Russland, Litauen og Norge 15. november 2019.

Etter at den mest intensive pressedekningen hadde gitt seg, ventet alle på konklusjonene fra EOS-utvalget, Stortingets eget kontrollorgan for de hemmelige tjenestene.

Rapporten fra EOS-utvalget kom 21. februar 2021. Utvalget anbefalte at deres konklusjoner i saken ble offentliggjort.

Forsvarsdepartementet bestemte likevel at rapporten skulle holdes hemmelig. Da saken kom opp i Stortinget ble det med knappest mulig flertall (H, Sp, Frp og V) bestemt å holde rapporten hemmelig.

Nå kom det likevel på ulike måter ut at EOS-utvalgets kritikk av EOS-utvalget kritikk av E-tjeneste var usedvanlig skarp. E-tjenesten ble blant annet kritisert for å ha brukt Frode Berg som kurer uten å informere ham om hvilken risiko operasjonen innebar og operasjonen.

I og med at opposisjonen i Stortinget hadde kritisert Regjeringen nokså kraftig for hemmeligholdet i saken kunne en kanskje forvente at dette ble omgjort da saken kom opp på nytt året etter. Slik ble det imidlertid ikke. Nå hadde AP og SP begge snudd og gikk i mai 2022 inn for fortsatt hemmelighold av EOS-utvalgets rapport. Dette var naturligvis skuffende for Frode Berg, men føyer seg inn i en generell trend i retning mer hemmelighold i norsk forvaltning.

Dermed var foreløpig punktum satt for denne saken i norsk offentlighet. Forhåpentligvis blir det en fortsettelse senere. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

Fra pressekonferansen i Oslo 19. november 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Trenger du en oppfrisking av hele historien så har NRK laget podkast kom saken:

https://radio.nrk.no/podkast/hele_historien/sesong/agent-frode-berg

Saken har fått omfattende medieomtale både i Norge og Russland.