Skip to main content

Strafferett

Er du siktet eller tiltalt i en straffesak, eller blitt utsatt for en straffbar handling? Matrix Advokater tar oppdrag som både forsvarer og bistandsadvokat. Matrix Advokater er et spesialisert strafferettsfirma. Vi håndterer daglig et stort omfang av straffesaker over hele landet. Samtlige av firmaets advokater tar oppdrag som både forsvarer og bistandsadvokat. Matrix Advokater bistår i alle typer straffesaker.

Forsvarer

Det er en stor belastning å være mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak. Matrix advokater tilbyr rådgivning og juridisk bistand gjennom hele prosessen – fra sakens start til den er ferdig behandlet i siste instans i domstolen. Dette kan blant annet innebære rådgivning i forbindelse med politiavhør, ivaretakelse under varetektsopphold eller representasjon i en rettssak. En forsvarer vil sikre at man får ivaretatt alle sine rettigheter gjennom prosessen. Vårt mål er at klienten skal ha det beste mulige forsvar.

Som tiltalt i en rettssak har man som utgangspunkt krav på at det offentlige betaler forsvarer. I mange saker har man også rett til å få dekket utgiftene til forsvarer under etterforskningen.

Bistandsadvokat

Bistandsadvokatens rolle er å ivareta fornærmede eller de etterlattes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak. Som offer for en straffbar handling har du ofte krav på å få dekket utgifter til bistandsadvokat av det offentlige.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten holde den fornærmede oppdatert på utviklingen og fremdriften i politiets etterforskning. I noen saker er det aktuelt å begjære besøksforbud, søke om voldsalarm eller hemmelig adresse. Blir straffesaken ført for retten, vil bistandsadvokaten sikre at fornærmedes rettigheter ivaretas under behandlingen. Dette kan inkluderer å fremme et erstatningskrav overfor gjerningspersonen.

Har du behov for bistand innen strafferett?

Ta kontakt

Har du behov for bistand innen strafferett?

Ta kontakt

Bistandsadvokatens rolle er å ivareta fornærmede eller de etterlattes interesser under etterforskningen og i en eventuell rettssak. Som offer for en straffbar handling har du ofte krav på å få dekket utgifter til bistandsadvokat av det offentlige.

Under etterforskningen vil bistandsadvokaten holde den fornærmede oppdatert på utviklingen og fremdriften i politiets etterforskning. I noen saker er det aktuelt å begjære besøksforbud, søke om voldsalarm eller hemmelig adresse. Blir straffesaken ført for retten, vil bistandsadvokaten sikre at fornærmedes rettigheter ivaretas under behandlingen. Dette kan inkluderer å fremme et erstatningskrav overfor gjerningspersonen.

Advokater som jobber med strafferett

Relaterte artikler