Skip to main content

Nunez-saken (2007-2011): Norge dømt i EMD for utvisning av tobarnsmor

Nunez-saken (2007-2011): Norge dømt i EMD for utvisning av tobarnsmor

En 21 år gammel kvinne fra i Den Dominikanske Republikk reiste i 1996 ulovlig inn til Norge og giftet seg etter kort tid med en norsk borger hun hadde møtt tidligere. Ekteparet ble senere skilt og kvinnen fikk i 2002 og 2003 to barn med ny ektefelle. I februar 2007 fattet Utlendingsnemnda (UNE) endelig vedtak om utvisning fordi men mente at hele hennes opphold i Norge måtte anses som ulovlig fordi hun bevisst hadde reist ulovlig inn til Norge i 1996. Tingretten opprettholdt UNEs vedtak i oktober 2007, mens lagmannsretten i juni 2008 kom til at hensynet til hennes to små barn tilsa at hun ikke kunne utvises. Deretter kom Høyesterett med stemmegivning 3-2 til at utvisningen kunne opprettholdes, mens EMD til slutt – med stemmegivning 5 mot 2 – kom til at en utvisning ville innebære et brudd på EMK artikkel 8. EMD bygger sin avgjørelse i stor grad på vurderingene til Høyesteretts mindretall (dommerne Indreberg og Lund).

Saken førte på grunn av sin prinsipielle betydning til betydelig medieomtale og har senere vært anført i en rekke saker både for EMD og i nasjonale jurisdiksjoner i saker hvor hensynet til familieliv (og da særlig ved familiesplittelse) veies opp mot alvorlige brudd på nasjonalstatens immigrasjonsregler.

Medieomtale i Norge: