Rettsoppgjoret etter folkemordet i Rwanda (2013-2020)

Folkemordet i Rwanda er en av de verste menneskeskapte katastrofer etter 2. verdenskrig. På 100 dager i 1994 ble et sted mellom 500 000 og 800 000 mennesker – hovedsakelig etniske tutsier – massakrert i det lille afrikanske landet.

Rettsoppgjøret etter folkemordet har vært svært krevende på grunn av det enorme omfanget av alvorlige forbrytelser som ble begått på svært kort tid og under svært kaotiske forhold. Den totale mangel på andre bevis enn vitnebevis har skapt problemer med å føre bevis for konkrete forbrytelser og ført til omfattende beskyldninger om falske anklager.

Eksilrwandere i Norge laget i 2004 en liste over personer som man mente hadde tilknytning til folkemordet. Undersøkelser foretatt av Kripos fra 2008 indikerte at det kun var grunnlag for videre etterforskning mot to av dem.

Sadi Bugingo ble i 2011 siktet for medvirkning til folkemord og senere dømt til 21 års fengsel i Norge i 2014.

Medieomtale i Norge:

Eugene Nkuranyabahizi, bosatt i Stavanger siden 2000, ble pågrepet og siktet for deltakelse I folkemordet i 2013. Saken har vært omstridt på grunn av omfattende opplysninger om falske vitnemål og påvirkning av vitner fra myndighetenes side i Rwanda. Saken ble senere endret til en sak om utlevering til Rwanda. Etter omfattende kritikk av etterforskningen i saken og at det kom fram at viktig etterforskningsmateriale var holdt tilbake for forsvarene i saken ble Eugene løslatt 1. mars 2017.

Det er fortsatt ikke avgjort om Eugene vil bli utlevert til Rwanda.

I juni 2018 ble den norske statsborgeren Sean Budengeri pågrepet og siktet for deltakelse i folkemordet i Rwanda. Budengeri ble løslatt i september 2019, men saken er fortsatt under etterforskning.

Fagbladet har omtalt flere problematiske sider ved saken:

https://fagbladet.no/nyheter/jean-er-anklaget-for-folkemord-sluppet-fri-etter-ett-ar-og-fire-maneder-6.91.652584.49c462351a

https://fagbladet.no/nyheter/-kripos-lurt-trill-rundt-av-tolker-som-lyver-sier-forsvareren-til-folkemordanklaget-medlem-i-fagforbundet-6.91.635905.9615bafbe8