Skip to main content

Oppsagt – hva nå?

Av 10. februar 2020Arbeidsrett

Stian Mæland

Mange arbeidstakere opplever å bli oppsagt av arbeidsgiver. Det er en tøff og krevende opplevelse for den det gjelder. Dersom arbeidsgiver vil si opp arbeidstaker er det viktig å være klar over at det er en rekke regler som må følges. Reglene er grundige og utførlig beskrevet i arbeidsmiljøloven kap. 15. Men også rettspraksis fra våre domstoler er med på å utfylle reglene.

For det første skal det avholdes et drøftelsesmøte. Etter loven, arbeidsmiljøloven § 15-1, så kan drøftelsesmøte droppes hvis arbeidstaker ikke ønsker å gjennomføre det. Drøftelsesmøtet vil også kunne droppes hvis det ikke er praktisk mulig å gjennomføre det. Formålet med drøftelsen er at arbeidsgiver kan begrunne hvorfor de vurderer en oppsigelse, gi arbeidstaker mulighet til å imøtegå dette, samt at arbeidsgiver kan vurdere muligheten for en annen stilling i bedriften fremfor å si opp arbeidstaker.

I et drøftelsesmøte er det lov til å ha med seg en representant fra din egen arbeidstakerorganisasjon, hvis du er organisert, eller en advokat. Det bør skrives et referat fra møtet og arbeidstakeren bør ikke skrive under dette hvis den er uenig i ordlyden i referatet. Da er det viktig å be om at det endres før man signerer.

For det andre skal selve oppsigelsen være skriftlig. Den skal overleveres til arbeidstakeren personlig eller som rekommandert post. Den skriftlige oppsigelsen må være formriktig. Dersom arbeidstaker er uenig i oppsigelsen så kan denne kreve å få stå i stillingen frem til saken har blitt avsluttet. Som oftest vil en slik avslutning da finne sin løsning i en domstol.

For det tredje så er det viktig å være klar over at det er visse skranker for når og hvem arbeidsgiver kan si opp. Er arbeidstaker sykemeldt eller gravid så vil utgangspunktet være at man er vernet mot oppsigelse. Det er også greit å vite at det er noen særlige regler som kommer til anvendelse dersom arbeidstaker er i en prøvetid hos arbeidsgiver.

Sist så må oppsigelsen av arbeidstaker være saklig begrunnet. Hva som er saklig begrunnelse for en oppsigelse må avgjøres i den konkrete sak. Men det skilles vanligvis mellom forhold på arbeidsgiver sin side og forhold på arbeidstakers side. Forhold på arbeidsgiver sin side kan være at denne ikke lengre har grunnlag for videre drift, mens forhold på arbeidstaker sin side kan være alle forhold relatert til arbeidstakers utførelse av arbeidet eller hvordan arbeidstaker fungerer sosialt på arbeidsplassen.

Advokatene i Matrix advokater bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere som står i en prosess hvor arbeidsforhold skal bringes til et opphør. Vi har bred erfaring i slike forhold og er beredt til å bistå. Det kan lønne seg for både arbeidsgiver og arbeidstakere i slike prosesser å ta kontakt med advokat så tidlig i prosessen. Ofte vil det føre til at en fordyrende og tung rettslig prosess kan unngås.

Stian Mæland

Advokat

E-post:

sm@matrix-advokater.no

Tlf:

993 47 999
Se advokatprofil

Legg igjen et svar