Skip to main content

Koronaviruset fører med seg en rekke nye problemstillinger for barn med to hjem

Ingrid Brekke Randa

Hverdagen er brått snudd på hodet for oss alle. Vi har hjemmekontor, hjemmeskole og barnehagene er stengte. Vi er ilagt strenge føringer på hvem og hvor mange vi kan omgås. Situasjonen kan være særlig utfordrende for familier hvor barna har to hjem. Vi får stadig henvendelser av foreldre som synes det er vanskelig og utfordrende å praktisere avtalt samværsordning i dagens situasjon.

Kan barna være hos begge foreldrene?

Kontakt med andre en nær familie skal begrenses. Familie og søsken kan man imidlertid omgås på samme måte som før. På helsenorge.no sine hjemmesider skrives det at dette også gjelder i tilfeller hvor foreldrene er skilt og barna har flere hjem. Samvær skal dermed i utgangspunktet gå som normalt.

Myndighetene har gått ut med anbefalinger om å begrense kontakten med andre barn til en eller to lekekamerater. Dersom det er mulig bør barna omgås de samme lekekameratene i begge hjem.

Konflikt
Mange foreldre klarer å tilpasse gjeldene samværsavtale til dagens spesielle situasjon. 
Andre foreldre står imidlertid i en langvarig konflikt og et har vanskelig samarbeid. Når vi nå har stengte skoler, barnehager og familievernkontor fører dette i tilfeller til at konflikten mellom foreldrene tilspisser seg ytterligere.

Noen har samværsavtaler hvor byttedager skjer ved barnehage eller skole. Nå er ikke dette mulig, noe som fører til at foreldre i konflikt må møtes. Vi får telefoner fra rådville foreldre om hvordan dette nå skal håndteres.

Andre gjentagende problemstillinger i henvendelse til oss er;

 • Barnet mitt er i risikogruppen, har jeg grunnlag for å endre gjeldene samværsordning?
 • Er det mulig å stanse samvær når bostedsforeldren er i risikogruppen?
 • Kan jeg nekte samvær fordi jeg er redd for smitte hos samværsforelderen?
 • Har man rett til å holde tilbake barn etter samvær dersom man er redd for smitte hos bostedsforeldren?
  • Svaret på disse og tilsvarende spørsmål er at det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Enkelte ganger vil man antakeligvis kunne stanse samvær eller tilbakeføring til bostedsforelder, i alle fall midlertidig, dersom samvær eller flytting tilbake til bostedsforelder ikke vil være til barnets beste.Det må være konkrete holdepunkter for at det er fare for barnets helse. Momenter i denne vurderingen vil blant annet være; hvorvidt det er en reell risiko for at barnet kan bli smittet. Er barnet er i en risikogruppe, eller kan det smitte andre som er i en risikogruppe.Det viktigste vil være å praktisere en ordning som ivaretar barnet i dagens spesielle situasjon
  • Dersom samværsforelderen har en utsatt arbeidsplass og man ikke kan ha samvær på en tilfredsstillende trygg måte, bør samværsform og omfang vurderes.
  • Det samme gjelder dersom bostedsforelder er i karantene på grunn av risiko for smitte og dette blir kjent mens barnet er på samvær hos en forelder barnet er trygg på. I slike tilfeller bør foreldrene vurdere om barnet bør bli hos samværsforelderen til bostedsforeldenes karantenetid er avsluttet.
  • Dersom samvær ikke kan gjennomføres og barnet er gammelt nok, bør man i så fall forsøke å finne løsninger som å ha kontakt med samværsforelderen på Skype, utendørs el.

Det overhengende prinsipp er alltid at samvær skal være til barnets beste.

Hva skjer med karantenefaste barn?

Må man som forelder vente i 14 dager til karantenetiden er over eller har man rett til å hente barnet?

I de tilfeller der samvær ikke lar seg gjennomføre uten å bryte smittevernsmyndighetenes vedtak, feks. hjemmeisolering eller karantene vil utgangspunktet være at det ikke blir noe av samværet.

Situasjonen er ny for oss alle, og det dukker stadig opp nye problemstillinger. Vi har ikke klare rettsregler som gir oss svaret på disse problemstillingene.

Vi oppfordrer alle foreldre til finne fornuftige løsninger på de spørsmål og utfordringer som oppstår. Foreldre i høy konflikt kommer svært ofte ikke til gode løsninger selv. I tilfellene hvor foreldrene ikke selv klarer å komme til enighet bistår vi med råd om hvordan du skal forholde deg til samvær og komme frem til gode løsninger i denne uvanlige situasjonen.

Ingrid Brekke Randa

Advokat

E-post:

ib@matrix-advokater.no

Tlf:

986 05 871
Se advokatprofil

Legg igjen et svar